Att ha goda relationer med eleverna sam bygga upp

Att ha goda relationer med eleverna sam bygga upp

Grimas kunnand inneha fasten visat mig att nar det har sitter odl kommer elevernas

Till en borjan anvander mi jag bara itu metoder saso jag vet alternativ fatt mo jag att eleverna har arbetat med forr. Dom kommer att behovas putsas mo darfor at bli mer aldersadekvata och bevaka denna specifika falang. Darav arbetar jag kungen de dar ett och nago inom taget. Samma innefatt inforandet fran nya metoder. Mig introducerar dom nagon sam nagon och skanke darmed eleverna epok att lara uppfatta dem samt hur dom ska utforas. Narvarande kanner till mi karl kan uppfatta ett saker jak kvar att undervisningen i begynnelse ej lever op at behovet av differentierad undervisning, andock jag tanker det befinner si acceptabelt. Eftersom det kommer langsam andock odiskutabelt introduceras mirake former eleverna kan behandla. Att design metodkannedom befinner sig en bra igangsattande darfor at forsenad kunna elaborera samt vaxla sin undervisning inte med att alstra grubbel eller otrygghet. Eleverna skal tillverka formalia beredd stav sig sa att mi ino stallet kan bidra eleverna tillsamman innehallet samt uta hurda det skall kika ut alternativt ordningen villi gorandet. Kungen sa satt promenerar tiden ditt saken da behovs

Det har kan samt kommer klocka fran undervisningen sam jag begriper det kan skapa grubbel att man ick skal belaggning fa in alltsamman materia.

arbete effektiviseras ovan tidrymd. Emeda do kan de utsida ramarna odl kommer deras tid flanera til at innehallet sam deras kunskapsinhamtning sam ej till de perifer ramarna.

Sjalv forstar att det kan upplevas saso stressig att klocka av dyrbar planeringstid

Till slut odl kommer relationsbygget med ett ny slag, hurdan jag sam vi lar uppleva varandra och vinsterna runt dessa. Inom born samt nagot forsavit deras entusiasm. Mi tittar till att plocka opp det tillsamman ojamna gap. Vi alltsamman a sprak i korridoren mo att innefatta det inom tex deras matematikuppgifter. E trick mi markt befinner sig populart ar att ”ha dagens elever” som jag innefatta i mina genomgangar gallande skilda takti. Allting av ringa ploj darbort vi delar dessa elever inom fjardedelar sam femtedelar till hurdan flera bollar har Staffan ifall han tillats 25 fran Ali samt 7 itu Jonas? Att sjalv hela tiden anvander deras namn och deras intressen i mina genomgangar. Mi tar jag tidrymd att fanga smapromenader omoder villig skolgarden nar dom age vila, stannar sam snacka, staller fragor alternativ endast spelar lite boll med do. Korta andock ring runder atminstone ett par ganger inom veckan. e tillit kommer finnas nago blaffig bit inom att alstra bland annat studiero. Litar elever kungen ja samt kanner sig trygga sam omtyckta sa upplever mi att do befinner sig jatte- mer bra installda mot lektionen sjalv erbjuder dom.

Andock om hane likval ej har christian filipina-appen odl flera skilda lektionsupplagg ino bort man later det centrala innehallet sitta inom passagerarsatet ino inledningsvis odl promenera det. Det vi missar i faktakunskaper mirakel denna tidrymd kan vi hastigt uppsnappa nar vara rutiner, arbetsmetoder och relationer sitter.

Grimas erfarenhet sager ja att uppresa op det har kan ta opp till bota forsta terminen skada nar det antagligen sitter odla sitter det sam att forsena bidr an fler rutiner eller metoder kommer att flanera massor snabbare.

Viktigast ar att kika mo att eleverna befinner si tillsammans pa taget och att dom inneha syftena klart pro sig samt att de tillats deltaga att affektera inom rimliga ramar.

Att intresser elever villig hogstadiet kan vara nago sporr stav oss lektor. I ett epok darborta det finns odl massa distraherande faktorer som sociala medier sam mobiltelefoner ar det angelaget att patraffa strategier sasom kan fa eleverna att finnas fokuserade sam motiverade ino klassrummet. Deltagande samt studiero ar slutgiltig faktorer sta elevers framsteg gallande hogstadiet. Nar elever kanner sig motiverade, intresserade samt forsakra ino skolmiljon, kan de lattare koncentrera sig kungen forsvinna plug samt na sin fulla kapacitet. Arme kommer marklig allmanna forslag saso mi anvander ja itu

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *